Hoezo duurzaam?

 

Wat is 'duurzaam' eigenlijk?

Kort gezegd betekent 'duurzaam' dat mens, milieu en economie met elkaar in balans zijn waardoor ook voor de toekomstige generaties de aarde leefbaar is.

 

Waarom zou 'duurzaam' belangrijk zijn?

Eigenlijk is het heel simpel: we zijn afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, en wanneer we de natuurlijke hulpbronnen sneller verbruiken dan ze zich kunnen herstellen, is de balans zoek, met alle gevolgen van dien. De lucht raakt vervuild, water wordt schaars, grond raakt uitgeput, de kwaliteit van leven gaat achteruit en vanwege de schaarste van natuurlijke hulpbronnen worden producten duurder.

 

Wat maakt stoffen 'duurzaam'?

  • verantwoord gebruik van grondstoffen: hernieuwbaar, afbreekbaar, voorkomen van uitputting van grond en geen verspilling van hulpbronnen;
  • verantwoorde productie: minimale belasting van het milieu, goede arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen en prijzen.

 

Hoe weet je of een stof duurzaam is?

Van sommige stoffen kan in ieder geval het gebruik van de grondstoffen verantwoord genoemd worden. Linnen en hennep zijn van die stoffen waarvan je zou wensen dat het aanbod veel groter was dan nu (nog) het geval is. Vlas, waarvan linnen wordt gemaakt, en hennep zijn gewassen die weinig tot geen bestrijdingsmiddelen, irrigatie en kunstmest nodig hebben. Vlas en hennep werden in West-Europa van oudsher al geteeld en tot textiel verwerkt, maar zijn verdrongen door synthetische stoffen en goedkope katoen, en de bewerking van de gewassen tot garen en vervolgens tot textiel heeft zich de laatste decennia grotendeels verplaatst naar China. Hennep heeft ook nogal wat last gehad van het anti-drugsbeleid, hoewel het hier gaat om de THC-arme variant van de cannabis-plant die niet geschikt is om te roken. Maar: hier en daar wordt er in West-Europa weer wat geëxperimenteerd om de henneptextielindustrie nieuw leven in te blazen en we zien uit naar de resultaten ervan!

En verder zijn er keurmerken die ons wegwijs maken. Bij Fair Play Fabrics kun je de volgende (in alfabetische volgorde) tegenkomen:

 

Fear Wear Foundation (FWF)

Het FWF-keurmerk is een keurmerk dat betrekking heeft op arbeidsomstandigheden. Bedrijven en merken die dit keurmerk voeren drukken daarmee uit dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsomstandigheden waaronder hun stoffen en textielproducten worden gemaakt. Tot de 'arbeidsnormen' van de FWF behoren onder andere: geen kinderarbeid, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en betaling van een leefbaar loon.

Meer weten? Kijk dan eens hier: http://www.fairwear.org/

 

Fair Trade / Max Havelaar

 

Fair Trade staat voor eerlijke handel en is meer dan een keurmerk. Net als andere keurmerken stelt Fair Trade eisen ten aanzien van het milieu en de sociale arbeidsomstandigheden. Waarin Fair Trade zich onderscheidt is dat afnemers (en aan het eind van de keten zijn dat wijzelf) niet alleen een gegarandeerde minimumprijs betalen voor producten die zo duurzaam mogelijk worden gemaakt, maar ook bijdragen aan de verkleining van de enorme verschillen tussen rijk en arm door aan kleine producenten, zoals katoenboeren, bovenop de prijs voor het product een premie toe te kennen die kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de plaatselijke gezondheidszorg. Nationale keurmerkorganisaties bepalen of er wordt voldaan aan de Fair Trade-vereisten en kennen het keurmerk toe. In Nederland wordt dat gedaan door de Max Havelaar-stichting. Wereldwijd vindt controle plaats door FLOCERT.

Meer weten? Kijk dan eens hier: http://maxhavelaar.nl/wat_is_fairtrade

 

Global Organic Textile Standard (GOTS)

De GOTS lijkt hard op weg de leidende standaard te worden in het huidige woud van keurmerken. Het is een veelomvattend keurmerk dat betrekking heeft op het hele productieproces, van grondstof tot eindproduct, en strenge eisen stelt aan zowel milieu-aspecten als aan de sociale omstandigheden tijdens de productie.

Meer weten? Kijk dan eens hier: http://www.global-standard.org/the-standard/general-description.html

 

IVN BEST

 

IVN BEST is op het moment het strengste keurmerk dat we kennen. Het is het keurmerk van de Internationaler Verband der Textilwirtschaft (IVN) en lijkt erg op het GOTS-keurmerk. Net als de GOTS heeft IVN BEST betrekking op het hele productieproces, van grondstof tot eindproduct, en gelden er strenge eisen ten aanzien van zowel de milieu-aspecten als de sociale omstandigheden tijdens de productie. Verschil met de GOTS is dat IVN BEST in sommige opzichten striktere eisen stelt dan de GOTS, bijvoorbeeld op het gebied van toegestane verfstoffen en bewerking van de stof.

Meer weten? Kijk dan eens hier: http://www.naturtextil.de/verbraucher/qualitaetszeichen/best.html

 

Masters of linen

 

Masters of linen staat voor de Europese herkomst en productie van linnen stoffen en kant-en-klare linnen producten. Het vlas waarvan linnen wordt geweven moet in Europa zijn geteeld, het garen dat van het vlas wordt gesponnen moet in een Europese spinnerij zijn gesponnen, de linnen stof moet in een Europese weverij zijn geweven. En uiteraard voldoen stoffen met dit keurmerk aan de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot milieu en arbeidsomstandigheden.

Meer weten? Kijk dan eens hier: http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/5-club-master-of-linen